Tomografia komputerowa zatok - kiedy warto ją wykonać?

Najdokładniejszym badaniem obrazowym w diagnostyce i ocenie postępów leczenia jest tomografia komputerowa zatok. TK zatok jest również badaniem szybkim i nieinwazyjnym. Tomografia komputerowa zlecana jest najczęściej w przypadku podejrzenia zapalenia zatok, ale nie zawsze. W jakich warunkach wykonuje się tomografię komputerową zatok i co jest jej podstawą?

Na czym polega tomografia komputerowa zatok?

Tomografia komputerowa zatok jest wysoce czułym badaniem, które wykorzystuje jonizujące fale radiowe do wizualizacji struktury i stanu wypełnionych powietrzem jam czaszki twarzowej lub zatok. Tomografia zatok pozwala na ocenę zarówno tkanek miękkich, jak i struktur kostnych. Obraz uzyskany dzięki tomografii komputerowej jest tak precyzyjny, że nawet niewielkie różnice patologiczne w obrębie zatok są możliwe do wykrycia. Tomografia komputerowa jest badaniem szybkim, bezbolesnym i bezpiecznym. Nie wymaga zazwyczaj specjalnego przygotowania. Walory Tomografii, w tym jej większa wartość diagnostyczna w stosunku do zdjęć rentgenowskich, sprawiły, że tomografia zatok stała się badaniem szeroko stosowanym w przypadkach podejrzenia przewlekłego zapalenia zatok w celu określenia jego przyczyny i stopnia zaawansowania.

Sprawdź: Tomografia zatok w CDC Kraków.

W jakim celu wykonuje się tomografię komputerową zatok?

Przewlekłe zapalenie zatok charakteryzuje się uporczywym katarem lub zatkanym nosem, niedrożnością nosa i bólami głowy. Stan ten jest niebezpieczny ze względu na poważne powikłania. Badanie tomograficzne może zdiagnozować zapalenie zatok i jego przyczynę. Pozwoli to na podjęcie właściwego leczenia. Eksperci przypominają, że prawidłowa diagnoza jest kluczowa dla powodzenia każdego leczenia. Tomografia komputerowa zatok pozwala nie tylko zdiagnozować zapalenie zatok, określić jego przyczynę i ocenić skuteczność leczenia. Tomografia zatok służy również do diagnozowania guzów zatok, torbieli i ropni, a także krwawień z nosa lub duszności o nieznanej przyczynie. Stomatolog może skierować pacjenta na tomografię komputerową zatok na przykład podczas planowania leczenia ortodontycznego. W przypadku schorzeń tkanek miękkich zwykle zleca się rezonans magnetyczny (MRI), a nie tomografię komputerową. MRI może być również stosowany do diagnozowania pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tomografii komputerowej zatok. Dotyczy to między innymi kobiet w ciąży.

Tomografia zatok

Jak wygląda tomografia komputerowa zatok?

Tomografia komputerowa zatok może trwać od kilku minut do kilku godzin. Pacjent umieszczany jest wewnątrz urządzenia skanującego w pozycji leżącej. W trakcie TK pacjent zobowiązany jest do pozostania w bezruchu. Musi również stosować się do instrukcji wydawanych przez personel tomografu. Pacjent może zostać poproszony np. o wstrzymanie oddechu na kilka sekund. Tomografia komputerowa nie wymaga specjalnego przygotowania, chyba że będzie wykonywana z użyciem kontrastu. Tomografia zatok wykonywana jest z kontrastem na czczo. Wymaga m.in. przedstawienia wyników badania kreatyniny oraz krótkiej obserwacji po wyjściu z obszaru badania tomograficznego. Po wykonaniu tomografii komputerowej bez środka kontrastowego można wrócić do codziennych czynności.